کم خونی | بلاگ

کم خونی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کم خونی یافقرالدم مرضی ست که به وسیله کم شدن گلبولهای قرمز

ظاهرمیشودوعوارض آن عبارت است ازسردرد سرگیجه ضعف خستگی

کم خوابی اختلال جهازهاضمه که غالبادراثربدی تغذیه یازندگی درمکانهای

سربسته وفقدان آب وهوای سالم عارض میگردد وباتناول غذاهای مفید

وزندگی درجاهای خوش آب وهوامعالجه میشود"فرهنگ عمید"

زردآلو:زردآلوی رسیده بخوریدتابه خون سازی آن پی ببرید.هرگززردآلورا

بعدازغذاهای سنگین نخوریدوبعدازخوردن زردآلوآب ننوشیدودرآب سرد

استحمام ننمائید زیرادراین صورت زردآلودرمعده زودتخمیرمیشودوایجاد

گازونفخ مینماید.امااگرزردآلورابامغزهسته آن بخوریددچارنفخ نخواهیدشد

توت فرنگی:کسانی که کم خون هستندبایدهرروزسیصدتاپانصدگرم

توت فرنگی بخورندوبرای مدتی که توت فرنگی به عمل میآیدودردسترس است

مصرف آن راادامه دهند.بزودی خواهنددید که قوای بدنی خودرابازیافته و

رنگ وروی سرخی پیداکرده اند

 

 

...
نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 262 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56