کم خونی

ساخت وبلاگ
چکیده : کم خونی یافقرالدم مرضی ست که به وسیله کم شدن گلبولهای قرمزظاهرمیشودوعوارض آن عبارت است ازسردرد سرگیج... با عنوان : کم خونی بخوانید :
کم خونی یافقرالدم مرضی ست که به وسیله کم شدن گلبولهای قرمز

ظاهرمیشودوعوارض آن عبارت است ازسردرد سرگیجه ضعف خستگی

کم خوابی اختلال جهازهاضمه که غالبادراثربدی تغذیه یازندگی درمکانهای

سربسته وفقدان آب وهوای سالم عارض میگردد وباتناول غذاهای مفید

وزندگی درجاهای خوش آب وهوامعالجه میشود"فرهنگ عمید"

زردآلو:زردآلوی رسیده بخوریدتابه خون سازی آن پی ببرید.هرگززردآلورا

بعدازغذاهای سنگین نخوریدوبعدازخوردن زردآلوآب ننوشیدودرآب سرد

استحمام ننمائید زیرادراین صورت زردآلودرمعده زودتخمیرمیشودوایجاد

گازونفخ مینماید.امااگرزردآلورابامغزهسته آن بخوریددچارنفخ نخواهیدشد

توت فرنگی:کسانی که کم خون هستندبایدهرروزسیصدتاپانصدگرم

توت فرنگی بخورندوبرای مدتی که توت فرنگی به عمل میآیدودردسترس است

مصرف آن راادامه دهند.بزودی خواهنددید که قوای بدنی خودرابازیافته و

رنگ وروی سرخی پیداکرده اند

 

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 268 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56