چاقی ودرمان آن

ساخت وبلاگ
چکیده : باسلام خدمت تمام بازدیدکنندگان محترم ودرخواستهای متعدد برای درمان چاقی وکاهش وزن.......درچن... با عنوان : چاقی ودرمان آن بخوانید :

باسلام خدمت تمام بازدیدکنندگان محترم ودرخواستهای متعدد برای درمان چاقی وکاهش

 

وزن.......درچندمرحله مطالبی راتقدیم عزیزان خواهم کرد....باشدکه مفید واقع شود

بزرکترین توصیه به شماعزیزان اراده اراده اراده واراده است.....................

کاهش تدریجی وزن به مقدارهفتگی نیم تایک کیلو بسیارمفیدوکم ضررمیباشد.کسانی که

به دنبال کاهش وزن سریع هستند بدون شک ابتلاوبیماریهای جدیدی رابرای خودخواهند

خرید که این خودازعقل سالم به دوراست

امیدوارم که توصیه های ورزشی غذائی وگیاهی زیربرای شمامفیدباشد

بهترین وموثرترین کاربرای کاهش وزن کاستن ازمیزان کالری مصرفی وافزایش سوخت وساز

کالری دربدن است

 

قبل ازهرچیزبرنامه غذائی خودراتغییردهید.ازمصرف غذاهای پرکالری کاسته وغذاهای کم کالری

راجایگزین آنهاکنید.سعی کنیدخودرامقیدبه برنامه خاصی نکنید که مجبورباشید بعضی ازغذاها

بالاجبارمصرف وغذازده هم بشوید.باتنوع دادن به غذاهای کم کالری روحیه خودرانیزحفظ کنید

غذاهای پرکالری مثل شیرینی..شکلات...چربی و......

غذاهای کم کالری مثل سبزیجات فیبردار.میوه.بنشن.حبوبات و....

این موادبامقدارفیبرزیاد درمقابل کالری کم شمارامدت بیشتری سیرنگه می دارد

لازم نیست حتمابرای سوخت وسازتان ورزشهای حرفه ای انجام دهید چون این عمل برای اشخاص

چاق ممکن است خودآسیبهای جدی به ستون فقرات واستخوانها بدن واردکند

لذابهترین ورزش برای مصرف کالری .پیاده روی روزانه حداقل ۳۰دقیقه میباشدکه این پیاده روی باید

همراه بانفس نفس زدن باشد نه پیاده روی مفرح وساده

درصورت امکان بایک متخصص تغذیه نیزصحبت کنید.توصیه اکیددارم به هرمتخصصی دل نبندید

متخصصینی که فقط دلخوش به سوادمحفوظی خودباشند وسوادتجربی پائینی داشته باشند

نمیتوانند آمال شماراجامه عمل بپوشانند پس باتلفیق ورزش تغذیه ومصرف گیاهان داروئی به

غایت آمال خودبرسید

توصیه اکیددارم دراین راه صبورباشیدوصبورباشیدوصبورباشید

چون عجله درکاهش وزن مساوی ست باآسیب جدی ودل زدگی ازادامه کاربه هیچ عنوان دنبال

قرصها وکپسولهای لاغری نروید چون شمابه دنبال سلامتی خودهستیدومیتوانید بامصرف

گیاهان داروئی به جای این قرصها سالمتروآسوده ترباشید

برای رسیدن به خواسته هایتان کالری مصرفی خودراکاهش دهید

ورزش وتحرک خودراافزایش دهید تاکالری بیشتری مصرف نمائید.درصورت امکان بامشاوران

بدنسازباانجام ورزشهای مقاومتی باافزایش سوخت وساز ماهیچه سازی بدن خودراافزایش دهید

بایک برنامه صحیح غذائی بازهم تاکیدمیکنم خودراغذازده نکنید...میزان کالری وارده دربدن

خودرابین موادمختلف تقسیم کنید تابتوانیدخوش طعم تربه هدف خودبرسید

یعنی درطول روزتلفیقی ازمیوه.سبزیجات وروغنهای اشباع نشده وپروتئینهای مفیدرا قراردهید

تابرقرارواستوارباشید

بایدبدانیم که چاقی خودزمینه ای برای ابتلاءبیماریهای قلبی .سکته.دیابت.فشارخون.اختلالات

تنفسی درخواب .سستی وپوکی استخوان .اختلال درعملکردکیسه صفراوافزایش اسیداوریک

وسرطانها می باشد

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 326 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 15:00