کبدوصفرا

ساخت وبلاگ
چکیده : آلبالو:آنرابخورید.صفراآوراست حدت حرارت خون وصفراوقی صفراوی راتسکین می دهدآویشن:دمکرده ۱۵تا۲۵گرم آن د... با عنوان : کبدوصفرا بخوانید :
آلبالو:آنرابخورید.صفراآوراست حدت حرارت خون وصفراوقی صفراوی را

تسکین می دهد

آویشن:دمکرده ۱۵تا۲۵گرم آن دریک لیترونوشیدن ۵تا۶فنجان درروز اختلالات

کبدی رادرمان می کند

آلو:آنرابخورید مدر ودافع صفرا میباشد

انگور:آنرابخورید ترشح کبدرازیادمیکند اعتدال دهنده اخلاط است

غوره:اگرهفته ای یکبارآبغوره خورده شود کاردستگاه گوارش وکیسه

صفرارا تنظیم میکند

سرکه انگور:آنرابخورید.قطع کننده صفرامیباشد

انار:آب ترش وشیرین آنرابا۱۰۰گرم شکرمخلوط کنید وبخوریدمسهل صفراست

انجیر:آنرابخورید.مقوی کبداست

اسفناج:عصاره آن باشکربرای سوزاندن اخلاط صفراوی موثراست

بالنگ:برای کبدسردمفیداست

لوبیاچیتی:خوردن آن برای دفع سنگ کیسه صفرامصرف میشود

برگ گشنیز:آنرابخورید.صفرا.عطش وآشفتگی راتسکین می دهد

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 368 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56