کبدوصفرا | بلاگ

کبدوصفرا

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

آلبالو:آنرابخورید.صفراآوراست حدت حرارت خون وصفراوقی صفراوی را

تسکین می دهد

آویشن:دمکرده ۱۵تا۲۵گرم آن دریک لیترونوشیدن ۵تا۶فنجان درروز اختلالات

کبدی رادرمان می کند

آلو:آنرابخورید مدر ودافع صفرا میباشد

انگور:آنرابخورید ترشح کبدرازیادمیکند اعتدال دهنده اخلاط است

غوره:اگرهفته ای یکبارآبغوره خورده شود کاردستگاه گوارش وکیسه

صفرارا تنظیم میکند

سرکه انگور:آنرابخورید.قطع کننده صفرامیباشد

انار:آب ترش وشیرین آنرابا۱۰۰گرم شکرمخلوط کنید وبخوریدمسهل صفراست

انجیر:آنرابخورید.مقوی کبداست

اسفناج:عصاره آن باشکربرای سوزاندن اخلاط صفراوی موثراست

بالنگ:برای کبدسردمفیداست

لوبیاچیتی:خوردن آن برای دفع سنگ کیسه صفرامصرف میشود

برگ گشنیز:آنرابخورید.صفرا.عطش وآشفتگی راتسکین می دهد

 

...
نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 360 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56