خون | بلاگ

خون

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

هویج:

هرروزصبح ناشتا یک لیوان ازآب آنرامیل کنید.کم خونی رابرطرف میکند و کلسترول خون راپائین میاورد

نخود:

هرروزآنرادرآب بخیسانیدوخیسانده آنرابجویدوآب خیس کرده آنراهم باکمی عسل شیرین کنیدوروی آن بیاشامید.خون ساز اشتهاآوروچاق کننده است

برگ نعناع:

آب دمکرده آن خون رارقیق میکندوچربی خون رابرطرف میسازد

نارگیل:

پودرآنراباشکرمخلوط کنیدوهرروزبخورید.مولدخونست

لوبیاچیتی:

آب پحته آنراهرروزبخوریدبرای کاهش کلسترول خون بسیارمفیداست

مغزگردو:

آنرابخورید تصفیه کننده خون وخونسازاست

 

...
نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 296 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56