خون

ساخت وبلاگ
چکیده : هویج:هرروزصبح ناشتا یک لیوان ازآب آنرامیل کنید.کم خونی رابرطرف میکند و کلسترول خون راپائین میاوردنخو... با عنوان : خون بخوانید :
هویج:

هرروزصبح ناشتا یک لیوان ازآب آنرامیل کنید.کم خونی رابرطرف میکند و کلسترول خون راپائین میاورد

نخود:

هرروزآنرادرآب بخیسانیدوخیسانده آنرابجویدوآب خیس کرده آنراهم باکمی عسل شیرین کنیدوروی آن بیاشامید.خون ساز اشتهاآوروچاق کننده است

برگ نعناع:

آب دمکرده آن خون رارقیق میکندوچربی خون رابرطرف میسازد

نارگیل:

پودرآنراباشکرمخلوط کنیدوهرروزبخورید.مولدخونست

لوبیاچیتی:

آب پحته آنراهرروزبخوریدبرای کاهش کلسترول خون بسیارمفیداست

مغزگردو:

آنرابخورید تصفیه کننده خون وخونسازاست

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 305 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56