رماتیسم ودرد مفاصل | بلاگ

رماتیسم ودرد مفاصل

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

آلو:

آنرابخورید.رماتیسم را درمان میکند

انگور:

آنرابخورید.درد مفاصل و رماتیسم را درمان میکند

قوره:

آنرابخورید.رماتیسم حاد را درمان میکند

اسفناج:

تازه آنرا بکوبید و ضمادکنید.درد مفصل راتسکین میدهد و ورم آنرا فرومینشاند

لیموترش:

آنرابخورید.روماتیسم رادرمان میکند

لوبیاچشم بلبلی:

پخته آنرابخورید.روماتیسم رادرمان میکند

پوست لوبیا سبز:

هرروز صبح ناشتا یک فنجان آب آنرابگیرید و بنوشید ورم و درد شست پا یا نقرس و روماتیسم را درمان میکند

...
نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 291 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56