رماتیسم ودرد مفاصل

ساخت وبلاگ
چکیده : آلو:آنرابخورید.رماتیسم را درمان میکند انگور:آنرابخورید.درد مفاصل و رماتیسم را درمان میکندقوره:آنرابخ... با عنوان : رماتیسم ودرد مفاصل بخوانید :

آلو:

آنرابخورید.رماتیسم را درمان میکند

انگور:

آنرابخورید.درد مفاصل و رماتیسم را درمان میکند

قوره:

آنرابخورید.رماتیسم حاد را درمان میکند

اسفناج:

تازه آنرا بکوبید و ضمادکنید.درد مفصل راتسکین میدهد و ورم آنرا فرومینشاند

لیموترش:

آنرابخورید.روماتیسم رادرمان میکند

لوبیاچشم بلبلی:

پخته آنرابخورید.روماتیسم رادرمان میکند

پوست لوبیا سبز:

هرروز صبح ناشتا یک فنجان آب آنرابگیرید و بنوشید ورم و درد شست پا یا نقرس و روماتیسم را درمان میکند

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 302 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56