قاعدگی ورحم

ساخت وبلاگ
چکیده : سرکه سفید:اگرخانمهاآنراباآب جوشیده سردشده مخلوط کنندوهرروزبجای آب معمولی باآن خودرابشویند.خارش اطراف... با عنوان : قاعدگی ورحم بخوانید :
سرکه سفید:

اگرخانمهاآنراباآب جوشیده سردشده مخلوط کنندوهرروزبجای آب معمولی باآن خودرابشویند.خارش اطراف رحم رابرطرف میکند

آلو:

آنرابخورید.قاعدگی زنان راتنظیم میکند

مغزهسته انبه:

آنرانرم بکوبیدوبخورید.برای قطع خونریزی رحمی خارج ازموعدقاعدگی مفیداست

دانه اسفند:

هرشب موقع خواب یک قاشق چایخوری ازآنرادردهان بریزیدوبدون آنکه دندان روی آن گذاشته شود باآب گرم میل کنید.مدر حیض است

هل:

آب جوشانده آنرا بنوشید.قاعده آورست

لپه:

باآب جوشانده یاخیسانده آن خودرابشوئیدخارش زن بارداررابرطرف میکند

نخود:

آنراباکنجدبجوشانیدوبخورید.قاعدگی رابازمیکند

برگ نعناع:

زنهایی که خونریزی غیرطبیعی دارند میتوانندنعناع تازه رابکوبند وعصاره آنرابنوشند.بهبودی حاصل خواهدشد

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 337 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56