این شعرراتاآخربخوانید خیلی پر معناست

ساخت وبلاگ
چکیده : مدح فاطمیات (پنج فاطمه)حروف فاطمه پنج است ای دلاصول الدین بُود زین پنج کامل"ف" اول همان فرمان توحید"... با عنوان : این شعرراتاآخربخوانید خیلی پر معناست بخوانید :

مدح فاطمیات (پنج فاطمه)


حروف فاطمه پنج است ای دل

اصول الدین بُود زین پنج کامل

"ف" اول همان فرمان توحید

"الف" دارد نشان از عدل و توحید

ز "طا"ی فاطمه طاهرشوی تو

همی راه نبوت را روی تو

به "میم" فاطمه مهر امام است

نبوت بی امامت ناتمام است

"ه" آخر هدایت در معاد است

معاد ما همان اخذ مراد است

نوشتم پنج اصل دینمان را

به نام فاطمه بشمردم آن را

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 227 تاريخ : يکشنبه 17 آذر 1392 ساعت: 16:37