آزادی واقعی

ساخت وبلاگ
چکیده : خداوندانسان را موجودی مختار و آزاد آفریده است و هرگز پذیرش حکومت غیرالهی و غیر دینیرا اجازهنداده است... با عنوان : آزادی واقعی بخوانید :
خداوندانسان را موجودی مختار و آزاد آفریده است و هرگز پذیرش حکومت غیرالهی و غیر دینیرا اجازه
نداده است؛ زیرا حاکمیت غیرالهی موجب سلب آزادی و مسئولیت می شود: «لاتکنعبد غیرک و قد جعلک الله حراً».
همچنین این آزادی در همه ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تجلی می یابد؛افزون بر آنکه امام حسین(ع) که خود مظهر آزادگی و حریت است، از آزادی تعریف خاصیارائه نکرده اند؛ اما شاخص های آزادی که ایشان تدوین نموده اند، جامع ترین وگویاترین است که بر اساس آنها می توان مفهوم آزادی و آزادگی را درک نمود.

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 237 تاريخ : يکشنبه 19 آبان 1392 ساعت: 15:10