ایمان

ساخت وبلاگ
چکیده : پیامبر اکرم ص می فرمایندایمان عبارت است از تصدیق با قلب واقرار با زبان وعمل با اعضا وجوارح استایمان ... با عنوان : ایمان بخوانید :
پیامبر اکرم ص می فرمایند

ایمان عبارت است از تصدیق با قلب واقرار با زبان وعمل با اعضا وجوارح است

ایمان از واژه ی امن گرفته شده است وعبارت است از جاگیر شدن اعتقاد در قلب گویی مومن به ان چه ایمان پیداکرده است امنیت ومصونیت نمی دهد که درمورد ان شک وتردید کند چرا که  شک وتردید افت اعتقاد است

وفرق است بین اسلام اوردن وایمان اوردن

اسلام اوردن اقرار زبانی است به توحید ونبوت پیامبر ص ولی ایمان اوردن صرفا اقرار به زبان نیست بلکه رسوخ باورها واعتقادات در قلب انسان وتصدیق حقیقی انهاست این تصدیق در پی معرفت وشناخت والبته با دوری از غنا وستیزه جویی حاصل می شود

ایمان به چه چیزهایی باید داشته باشیم

طبرسی صاحب تفسیر گرانقدر مجمع البیان اتعریفی از ایمان گفته است

ایمان تصدیق جمیع ان چیزهایی است که خداوند تصدیق ان ها را واجب نموده است

این تعریف جمیع ان چه را که پیامبر اورده است را شامل می شودو درستی ان این است که با ایمان به نبوت و رسالت پیامبر ص وعصمت ان حضرت جایی برای انکار هیچ یک از فرامین اسلام باقی نمی ماند چرا

که با انکار هریک از ان ها در اصل ایمان ما به نبوت پیامبروعصمت ان حضرت در دریافت و ابلاغ وحی نیز خدشه وارد می شود

در روز غدیر پس از ابلاغ ولایت علی علیه السلام وخاندان مطهر ان حضرت ایه اکمال دین نازل شد

که پیامبر فرمودند

امروز دین شما را به حد کمال رساندم ونعمت را بر شما تمام کردم و بهترین ایین را که اسلام است برایتان برگزیدم

از این ایه می شود این را استنباط کرد که کمال وتمام دین وایمان به پذیرش ولایت اهل بیت ع است پس هر کس می خواهد به تمام ایمان دست یابد باید ولایت اهل بیت ع را بپذیرد

چنانچه به تصریح ایه هم در این روز است که خداوند به قرار دادن دین اسلام به عنوان یک دین کامل رضایت می دهد

در برخی روایات محبت اهل بیت ع همسنگ ایمان قرار داده شده است به عنوان مثال پیامبر می فرمایند

اگاه باشید که هر کسی با محبت ال محمد بمیرد در کمال ایمان مرده است لیکن باید در نظر داشت که منظور از محبت در این روایات دوست داشتن تمام وکمال اهل بیت علیه السلام است

زیرا چنین محبت بی چون وچرا را در پی دارد ونتیجه ی ان ایمان به تمام اجزا اسلام والتزام بدان در عمل است

امام علی علیه السلام درباره اصل ایمان می فرماید

ریشه ایمان خوب تسلیم شدن در برابر فرمان خداست

رسول اکرم ص می فرمایند

طهارت و پاکی نیمی از ایمان است

درباره افت ایمان در کلام معصومین ع

امام باقر ع می فرمایند دروغگویی خراب کننده ایمان است

امام علی علیه السلام می فرمایند حسد ایمان را می خورد انچنان که اتش هیزم را می خورد

پیامبر اکرم ص می فرمایند خشم ایمان را تباه می کند همچنان که سرکه عسل را تباه و فاسد می کند

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 192 تاريخ : شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 15:38