اعجاز عددی حروف اسم جلاله (الله)

ساخت وبلاگ
چکیده :    چگونه خداوند تبارک وتعالی حروف اسمش را در کتابش با نظمی عجیب و فری... با عنوان : اعجاز عددی حروف اسم جلاله (الله) بخوانید :
اعجاز عددی حروف اسم جلاله (الله)
 
 


چگونه خداوند تبارک وتعالی حروف اسمش را در کتابش با نظمی عجیب و فرید مرتب کرده است . نظمی که دلالت برنزول قرآن ازسوی خدا دارد و مبین آن است که هرحرفی در این کتاب عظیم ناطق به حق است وهررقمی از ارقام قرآن گواه آن است که قرآن کتاب خداوند جلَّ وعلاست. 


حروفی که خداوند تعالی به حکمتش آنها را از میان جمیع حروف برگزید تا خویش را " الله " بنامد , عبارتند از: الف و لام و هاء , که با نظمی معجز درآیات کتاب الهی مرتب ومنظم شده است, تا برای همه بشریت ثابت شود که قرآن کتاب خداست , و هر حرف قرآن نازله ازنزد اوست , این نظم معجزه آسای عددی حروف لفظ جلاله (الله) سبحانه وتعالى است , معجزه ای که در عصر اطلاعات تجلی یافته تا گواه صدق کتاب خدا عزَّ وجلَّ باشد. 
لازم است که به عزیزان خواننده یادآوری کنم که حروف را آنگونه که نوشته می شود و نه آنگونه که تلفظ می شود محاسبه کرده - و این شیوه ای ثابت  اعجاز عددی است - و واو عطف را نیزکلمه مستقلی - به دلیل آنکه منفصل از پس وپیش خود نوشته می شود- درنظرگرفته ایم و مرجع این بحث رسم الخط عثمانی برای قرآن است.
مَن أصْدقُ مِنَ الله؟! 
یقول عزّ من قائل: ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً) [النساء: 4/122]، در این کلمات زیبا ربُّ العزَّة از صِدقِ کلام وصدق قول خود سخن می گوید. درتناسب عدد 7 با حروف اسم (الله) تعالى تأمل می کنیم ، این تناسب و نظم توقیع خداوند تعالى است براینکه او گوینده این کلام است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آنطور که ملحدان ادعا می کنند گوینده آن نیست. 
1- اگرحروف حروف اسم (الله) را دراین آیه که ازخدا سخن می گوید بشماریم 7 حرف می یابیم .
2- اگر ارقام به صف شوند هم عددی که به دست می آید مضرب 7 می باشد.
3-و اگر از هرکلمه ای حروف اسم (الله) راخارج کنیم بازهم عددی که به دست می آید برابرست با:
7در7در7در7در7در100
4- واگرکلمات پیش وپس اسم (الله)، ونیز عدد حروف آنها و نیز عدد حروف اسم (الله) را بشماریم دائما اعدادی ازمضربهای 7 را خواهیم یافت !
و تفصیل این معجزه حقیقی 
خدای عزَّ وجلَّ خطاب به همه انسانها می فرمایدً: (وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً) [النساء: 4/122]، این پرسش را قرآن برای مردم طرح می کند ، آیامعقول است که در آفریده ها کسی راستگوتر از آفریدگارآسمانهاوزمین باشد؟ اکنون إعجاز حقیقی دراین بخش : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)، ونظام حیرت آوراین کلمات مُحْکَمة را ببینید، وإیمان ویقین مان به اینکه خداوند گوینده این کلمات است بیشترشود.کلمات این بخش وتعداد حروف آنها به قرارزیراست: 
       وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
       
1   2      4     2    4     4  
این عدد رابه همان ترتیب که نوشته شده درنظرگیرید : 442421 که بر7 بخشپذیراست : 
442421 = 7 × 63203 
وشگفت آنکه این بخشپذیری برعدد 63203 نیز صادق است : 63203= 7 × 9029 
این معجزه ادامه دارد چراکه اگرحروف اسم (الله) رادرهرکلمه بخش قرآنی مذکوربشماریم هم تناسبی با عدد7 خواهیم یافت : 
       وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
       0   0     1     0    4     2
عدد 240100 از مضارب 7 می باشد : 240100 = 7 × 34300 
وشگفت آنکه 34300 هم مضرب 7 می باشد : 34300 = 7 × 4900 
وشگفت آورتر آنکه 4900 هم چنین است : 4900 = 7 × 700 
و عدد700 هم که اظهرمن الشمس است : 700 = 7 × 100 


أرقام مُحْکَمة 
پس نظم عددی حروف وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً ، که 442421 می باشد دو باربر7 بخشپذیراست و عددی که مربوط به اسم جلاله (الله) است یعنی 240100 هم چهارباربر7 بخشپذیراست. اگراین دونتیجه رابنویسیم داریم :
442421 = 7 × 7 × 9029
240100 = 7 × 7 × 7 × 7 × 100

حیرت آوراست که اگراعداد بخش ناپذیرنهایی رابه ترتیبی که ملاحظه کردید بنویسیم عدد جدید یعنی 1009029 هم مضرب 7 می باشد : 1009029 = 7 × 144147 
وسبحان الله که مجموع ارقام این عدد هم ازمضربهای هفت است : 9 + 2 + 9 + 1 = 21 = 7 × 3 
برای کامل شدن نظم معجزه آسای مذکورملاحظه کنید که مجموع ارقام عدد بخش ناپذیرمعادله مزبور هم ازمضربهای7می باشد: 7 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 = 21 = 7 × 3 

ومعجزه ادامه دارد 
بازاگردرسخن خدا (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً) [النساء: 4/122]، نظرکنیم و حروف لفظ جلاله (الله) درآن بشماریم خواهیم داشت: 
              حرف الف  حرف لام      حرف هاء 
                   3           3                1
عدد جدید نیز مضرب 7 می باشد : 133 = 7 × 19 
ومجموع ارقام آن نیز برابر7 می باشد : 3 + 3 + 1 = 7 
وسبحان الله! نصّی که از (الله) سخن می گوید، عدد حروف اسم (الله) درآن 7 تاست ، وتکرار حروف اسم(الله) درآن از مضارب 7 می باشد، و توزیع حروف اسم (الله) درآن نیز ازمضارب 7 است آن هم 4 بار به تعداد حروف چهارگانه اسم (الله)!! ونتیجه نهایی نیز 100 می باشد یعنی که این نظم نشاندهنده آن است که قرآن صددرصد کلام الله است! 

اگرهمراه لفظ جلاله و شگفتیهای عددی آن باشید شگفیتهای دیگری در قوله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)، خواهیم یافت و می پرسیم : اگر خداوند سبحان حروف اسم (الله) را در این نص کریم براساس نظم عددی مرتبط با عدد7 قرارداده است، آیا موقعیت خود این اسم کریم هم دراین نظم اینگ
ونه است؟ 

موقعیت ممتاز اسم (الله) 
اسم (الله
) سبحانه وتعالى دراین نص موقعیتی ممتاز ومتناسب با عدد هفت دارد. یعنی عدد کلمات وحروف وحروف لفظ جلاله قبل و بعد این اسم متناسب هفت است : 
وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
           4                  1

عدد کلمات قبل ازاسم (الله) 4 وبعدازآن 1 کلمة است واحدة، که عدد 14 رامی نمایاند : 14 = 7 × 2 
واگرحروف قبل قبل وبعد لفظ جلاله را بشماریم داریم : 
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
           9                  4

عدد حروف قبل وبعد اسم (الله) یعنی 49 نیز مضرب 7 می باشد : 49 = 7 × 7 
واگراین قاعدة را درحروف لفظ جلالة (الف -لام وهاء) قبل وبعد از اسم (الله) بکاربندیم داریم 
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
       1                      2

عدد حاصل ازحروف اسم (الله) قبل وبعد ازاسم (الله) 21 ومضرب 7 است: 21 = 7 × 3 


شمارش انباشتی (تراکمی )
اگرحروف کلمات را به شکل انباشتی بنویسیم داریم : 
و مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً
1 3       7     9   13  17 

عدد حاصل 17139731 از مضارب هفت است : 17139731 = 7 × 2448533 
واگر این روش را براساس شمارش حروف اسم (الله) در هرکلمه بنویسیم وآن رابصورت انباشتی پیوسته (یعنی محاسبه حروف کلمه با قبل ازآن بنویسیم ) داریم : 
وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً 
0   0     1      1    5    7 

این عدد نیزکه انباشت حروف الف ولام وهاء رادرکلمات نص نشان می دهد مضرب 7 می باشد:
751100 = 7 × 107300
پس تعدد طرق شمارش وآماروماندگاری نظم یکپارچه عددی گواه یکتایی فروفرستنده قرآن سبحانه وتعالى است.هرکس باآگاهی ازاین حقائق یقینی ناگزیر باید بپرسد:
آیا ممکن است انسانی ازپیش خود جمله ای چنین جامع وبلیغ وکوتاه بگوید وعدد حروف اسم خدا درآن را 7، وتکرار این حروف را ازمضارب 7، وتوزیعش را 7×7×7×7 قراردهد وسپس تکرار کلمات قبل وبعد اسم راازمضارب 7، وتکرار حروف قبل وبعد اسم را 7×7 و تکرار حروف اسم قبل وبعد این اسم را نیز ازمضارب 7 بگرداند؟ 
تازه این درمورد جمله ای مرکب ازچند کلمه است ،پس چگونه خواهد بود اگرازکسی خواهان کتابی حاوی بیش از هفتاد هزار کلمه چون قرآن شویم ؟ وراست گفت خدا درمورد عظمت کتابش که : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً) [الإسراء: 17/88]. 


نخستین آیه وآخرین آیه ای که درآن اسم (الله) ذکرشده است
اگردنبال نخستین آیه ای که اسم (الله) جلّ وعلا درآن ذکرشده باشیم می بیابیم که درنخستین آیة قرآن است یعنی : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ [الفاتحة: 1/1]، أما آخرین آیه ای که این اسم کریم درآن ذکرشده قوله تعالى: اللَّهُ الصَّمَدُ[الإخلاص: 112/2] است.


اگرعدد سوره هایی بین فاتحة الکتاب یعنی نخستین سوره ای که کلمه (الله) برای نخستین باردرآن آمده را تا سوره اخلاص که برای آخرین باردرآن کلمة (الله) آمده است حساب کنیم 112 سوره می شود که مضرب 7 می باشد: 112 = 7 × 16 
شمارش حروف این دوآیه جمعا 28 حرف است که مضرب 7 است : 
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد
حروفش 19 حروفش 9
ومجموع مضرب 7 : 19 + 9 = 28 = 7 × 4 
واگرحروف اسم (الله) در دوآیه یعنی الف ولام وهاء رابشماریم 14 حرف می شود که مضرب 7 است : 
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد 
ا ل هـ = 8 ا ل هـ = 6 
ومجموع مضرب 7 : 8 + 6 = 14 = 7 × 2 
توجه فرمایید که عدد حروف دوآیه (28) دوبرابرعدد حروف اسم (الله) یعنی 14 است واین را مقایسه کنید با نتیجه قبلی که عدد حروف لغت قرآن 28 حرف، وعدد حروف ممیزه درقرآن نصف یعنی 14حرف است. 
عدد حروف اسم (الرحمن) یعنی الف ولام وراء وحاء ومیم ونون درهردوآیه هم ازمضارب هفت است: 
بسم الله الرحمن الرحیم الله الصمد 
حروف الرحمن = 15 حروف الرحمن = 6 
ومجموع مضرب 7 : 15 + 6 = 21 = 7 × 3 
و این قاعده درمورد حروف کلمه (الرَّحِیمِ) سبحانه وتعالى صادق است ، ومجموع عدد حروف اسم (الرَّحِیمِ) در هردوآیه 21 می باشد . 
ودراینجاست که پرسش ازاین نتایج راتکرار می کنیم 
آیا اینکه عدد سوره هایی که نخستین وآخرین باردرآنها اسم (الله) آمده ازمضارب هفت استامری تصادفی است ؟ یاتعداد حروف دوآیه که مضرب هفت است عدد حروف اسم (الله) دراین دوآیه یاعدد حروف اسم (الرحمن)ونیز عدد حروف (الرحیم) که همگی مضرب 7 هستند امری تصادفی است؟ 
وپرسش : آیا ممکن است که این نظم محکم برای اسم (الله) درنخستین وآخرین آیه ای که ازالله سخن گفته اند برخاسته ازتصادف باشد؟ یا خداوند تعالى به علم وحکمتش این کتاب عظیم را چنین متناسب درهرچیزقرارداده است ؟ 
دراین معادله نظمی پیچیده درتداخل بین حروف آیات می بینیم. درآیة نخست قرآن سه اسم خداوند:
(الله الرحمن الرحیم) که مرکب از هشت حرف الفبایی است : 
ل هـ ر حـ م ن ی 
وآخرین آیه ( الله الصمد) شامل 6 حرف الفباست : ا ل هـ ص م د 
الله الرحمن الرحیم الله الصمد
          8                  6 

مجموع حروف ازمضارب هفت است: 8 + 6 = 14 = 7 × 2 
این نتیجه را با نتیجه قبلی که عدد حروف اسم (الله) درهردو آیه 14 حرف بود مقایسه فرمایید. 


هـو الله 
یکی ازآیات عمیق قرآن دراواخرسوره حشراست که درآن خداوند سبحان خویش رامی شناساند : (هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ) [الحشر: 59/23]،این شناساندن خدا وصفات وقدرت او با کلمات است ، اما اعداد راسخن وبلاغت خاص خود است .آیات را درجدولی با تعداد حروف الف ولام وهاء بدینگونه می نوبسیم : 
هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ
 
 1   4   2     2 3   3   1     3       2
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ
    3         2           3           2    3         2
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ
    0      4     1       0

عددی که به دست می آید بر7 بخشپذیر است : 
140232323231332241 = 7 × 20033189033047463 
نتیجه شمارش حروف لفظ جلالة (الف ولام وهاء) درآیه مذکور درجدول زیر آمده است : 
حرف الف     حرف لام      حرف هاء 
      17             18               6 

این عدد هم بر7 بخشپذیراست : 61817 = 7 × 8831 

این نظم بارها درکتاب خدا تکرار می شود ورسم الخط آن خود نکاتی دارد مثلا کلمه (السلام) بدون ألف نوشته شده : (السَّلَم) درحالی که ازکلمه (الجَبَّار) الف حذف نشده است چراکه حذف آن موج خلل درنظم می شد این موضوع برای کلمه (سبحان) که دربدون ألف (سُبْحَنَ)، نیز صادق است آیااین رسم الخط تصادفی است ؟ (قابل توجه کسانی که طرفدار رسم الاملاء برای قرآن هستند اما نمی گویند چطور در فارسی نمی توان واو را از کلمات خواهذ وخواهش و .... حذق کرد واملایی نوشت اما برای قرآن می توان حیوة را حیاة و سبحن را سبحان نوشت؟ و هلم جرا)

خداوند تعالى درآیه بعد درمورد خویش می فرماید: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [الحشر: 59/24]. اسم (الخالق) بدون الف (الخلق)، مانند (السماوات) که (السموت) نوشته شده ولی اسم (البارئ) با الف،واین برای حفظ نطم عددی به قرار زیراست :
هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ 
1     4      3      3         2      2      4          2            0
لَهُ مَا فِی السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 
2   1   0       2       0   3      0  1    2       2 

عدد حاصل بر7 بخشپذیراست : 2210302012024223341 = 7 × 15757430289174763 

وحدانیت خدا 
خداوند عزَّ وجلَّ درموردوحدانیت خویش می فرماید : (إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا) [طه: 20/14]، این هفت کلمه می گوید که انه لا إله إلا الله، وازعجائب این کلمات آن است که خدای الله تعالى حروف اسمش درآن را با نظم مرتبط با 7 احکام بخشیده است .جدول زیرارتباط آیه باحروف لفظ جلاله رانشان می دهد:
إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا 
   1   2  4   2   3  3  2 

عدد حاصل ازتوزیع حروف لفظ جلاله (الله) درکلمات 7 گانه ازمضربهای 7 می باشد : 
2332421 = 7 × 333203
حتى حروف کلمات این بخش نظمی مرتبط با عدد 7 دارد: 
إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَه إلاّ أنَا
   4    3   4  2  3   3  3 

عدد حاصل ازنص 7 حرفی خود ازمضربهای 7 می باشد: 3332434 = 7 × 476062 
اگراین نص را دوبخش کنیم می یابیم که : 
1 ـ بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید: (إِنَّنِی أَنَا اللهُ). 
2 ـ بخش دوم از وحدانیت خدای تعالى سخن می گوید: (لا إِلَهَ إلاّ أنَا). 
وعجیب آنکه تناسب 7 تایی برقراراست :
إِنَّنِی أَنَا اللهُ
   4   3   4  

عدد حروف بخش نخست ازمضربهای هفت است : 434 = 7 × 62 
ودرمورد بخش دوم نیز چنین است : 
لا إِلَهَ إلاّ أنَا
2  3   3   3

عدد 3332 مضربی از هفت است : 3332 = 7 × 7 × 68 


خواننده گرامی توجه فرمایید که بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید (إِنَّنِی أَنَا اللهُ) وعدد نمایانگرحروفش تنها یک بارمضرب 7 می باشد امابخش دوم که سخن ازوحدانیت خدای تعالى (لا إِلَهَ إلاّ أنَا) دارد دوباربر7 تاکید دارد . چراکه برخی خدا راقبول دارند و مشکل آنها درتوحید (یکی دانستن) خداست. حال می پرسیم: آیا بزرگترین نویسندگان جهان می تواند چنین کتابی بنویسد که نظمی عدی وچنین دقیق داشته باشد؟ آیا اگرتمام دانشمندان جهان با وسایل ورایانه های شان گرد هم آیند می توانند کتابی چنین بیافرینند؟
تعدد نظم عددی دریک آیـه 
خدای سبحان در وصف قدرت و دقّت صنع وتصویرگری خویش می فرماید: (هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [آل عمران: 3/6]. این آیه ازآیات خالق عزّ وجل و مجموعه ای ازکلمات وحروف، که هریک به مقدارومیزان وحساب دقیق بکاررفته است. یادآورمی شویم که این آیه در سوره آل عمران است که با (الـم)، آغاز می شود و خواهیم دید که بین این حروف مقطعه علاوه برحروف اسم (الله) ارتباطی شگفت آور وجوددارد.


توزیع حروف (الـم) 
کلمات آیة راباتوجه به تعداد حروف (الـم) درهرکلمه می نویسیم: 
هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ
0     2       1         0       5       0     1
لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
2   2   3   0     2       3 

عدد حاصل از مضربهای 7 می باشد : 3203221050120 = 7 × 457603007160 
وحتی اگرعدد را برعکس هم بنویسیم این حالت مشاهد می شود : 
0210501223023 = 7 × 30071603289
نکته دیگر آنکه شمارحروف الف ولام ومیم دراین آیه ازمضربهای هفت است : 
2 + 1 + 5 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 21 = 7 × 3
این نتایج شگفت آوردرمورد حروف لفظ جلاله (الله) هم دیده می شود. 


توزیع حروف اسم (الله) 
کلمات آیه را با تعداد حروف لفظ جلاله (الله) درآنها می نویسیم :
هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ 
  1    2        0       0        4      0     1 
لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 
2   3   3   1     2        2 

عدد حاصل بر7 بخشپذیراست : 2213321040021 = 7 × 316188720003 
وعجیب آنکه اگرعدد رابرعکس هم بنویسیم چنین است : 
1200401233122 = 7 × 171485890446

و نکته دیگرآنکه شمارحروف الف ولام وهاء دراین آیه هم 21 حرف یعنی 7 × 3 می باشد، کما ابنکه عدد حروف آیة 49 است : 49 = 7 × 7 
وپاک ومنزه است آنکه این ارقام را احصاء فرمود . آیه از قدرت آفریدگارهفت آسمان سخن می گوید و شمار حروفش هفت درهفت (49) است و شمارحروف (الـم) ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن راازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس .سپس شمارحروف اسم (الله) نیز ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن راازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس ‎، آیا این تناسب تصادفی است؟

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 216 تاريخ : شنبه 27 مهر 1392 ساعت: 15:44