بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟ بیسواد گفت: 4 حرفهمه خندیدند در حالی که بی سواد راه می را در سایت ##@بهاران@## بخوانید"/>   بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟ بیسواد گفت: 4 حرفهمه خندیدند در حالی که بی سواد راه می را در سایت ##@بهاران@## بخوانید"/>   بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟ بیسواد گفت: 4 حرفهمه خندیدند در حالی که بی سواد راه می را در سایت ##@بهاران@## بخوانید"/>

عشق چند حرف دارد؟ .......

ساخت وبلاگ
چکیده : center">  بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟ بیسواد گفت: 4 حرفهمه خندیدند در حالی که بی سواد راه می... با عنوان : عشق چند حرف دارد؟ ....... بخوانید :
center">

 

بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟
بیسواد گفت:
4 حرف
همه خندیدند
 در حالی که بی سواد راه میرفت و زیر لب میگفت
مگر"مهدی"چند حرف دارد!
 

 
 
خدایا ما را ببخش
 
که در کار خیر یا "جا" زدیم یا " جار" زدیم
 
 
##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 227 تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 ساعت: 14:53