مولانا

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم الله الرحن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمدسلام دوستان خوبمامروز روز بزرگداشت مولوی است و ما ن... با عنوان : مولانا بخوانید :
بسم الله الرحن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد

سلام دوستان خوبم

امروز روز بزرگداشت مولوی است و ما نیز به همین بهانه چند خطی راجع به این بزرگ می نویسیم.

دکتر حسین الهی قمشه ای می گویند:

مثنوی ملهم از همه ی کتاب های آسمانی است و از همان بیت اول با بسم الله شروع می شه.

بشنو از نی چون حکایت می کند                              از جدایی ها شکایت می کند

یعنی از مولانا نشنو از کسی بشنو که نیست.

مولانا فقط از خدا صحبت می کنه و بقیه مقدمه است{خدا=دختر پادشاه چین=نگار پر ناز}

شیخ بهایی می گویند:

مثنوی معنوی مولوی                        هست قرآنی به لفظ پهلوی

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

     ای خدای پاک و بی انباز و یار،           دست گیر و جرم ما را در گذار.                              

               یاد ده ما را سخنهای رقیق،            کان به رحم آرد تو را، ای خوش رفیق. 

                      گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن؛           مصلحی تو، ای تو سلطان سخن.
                                     کیمیا داری که تبدیلش کنی؛           گرچه جوی خون بود، نیلش کنی.
یعنی اگر ما حرف بدی زدیم خودت درستش کن.
جرعه ای برریختی زان خفیه جام                               بر زمین خاک من کاس الکرام
همه اش خطاب به خدا است یعنی (داشتی شراب می خوردی یه کمی هم ریخت و همه ی جهان مست شد.)
ما در این انبار گندم می کنیم                                   گندم جمع آمده گم می کنیم
دوستان ما اول باید موش را دفع کنیم زیرا این موش ها بسیار در زندگی ما هستند که بعضی از آن ها عبارتند از :
کینه/ریا/دروغ/حسد/غیبت/مال حرام و..
و این هم وصیت نامه مولانا
شما را وصيت مي کنم به ترس از خدا در نهان و عيان
و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و
کناره گرفتن از جرم و جريت­ها و مواظبت بر روزه
و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهاي شيطاني
و خواهش­هاي نفساني و شکيبايي بردرشتي مردمان
و دوري گزيدن از همنشيني با احمقان و نابخردان و سنگدلان
و پرداختن به همنشيني با نيکان و بزرگواران همانا بهترين
مردم کسي است که براي مردم مفيد باشد و بهترين گفتار کوتاه
و گزيده است و ستايش از آن خداوند يگانه است.
منابع:سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 
 
اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 192 تاريخ : سه شنبه 9 مهر 1392 ساعت: 13:09